Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Barometr zawodów

Celem badania jest wskazanie zawodów, na które w kolejnym roku będzie zwiększone / zmniejszone zapotrzebowanie wśród małopolskich pracodawców.

Barometr jest badaniem jakościowym. Uczestniczą w nim eksperci z powiatowych urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami. Z uwagi na specyfikę rynku pracy w Krakowie do jego oceny zapraszani są również przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia. W 2012 r. w badaniu wzięli udział eksperci Adecco Poland Kraków i Grafton Recruitment Oddział w Krakowie.

Efektem badania są zestawienia zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy - tych, w których wystąpi niedobór pracowników, nadmiar pracowników oraz równowaga popytu i podaży. Zestawienia prezentujemy w formie plakatów.

Barometr systematyzuje wiedzę ekspertów z powiatowych urzędów pracy dotyczącą zapotrzebowania na pracowników na lokalnych rynkach pracy. Wskazuje również, jakie szkolenia powinny być organizowane w danym powiecie (i w jakich powinni uczestniczyć poszukujący zatrudnienia). 

"Barometr zawodów" jest wzorowany na badaniu fińskim, którego założenia poznaliśmy podczas wizyty studyjnej w Turku.

W 2009 roku przeprowadziliśmy pilotaż małopolskiego barometru. Wzięli w nim udział pracownicy urzędów pracy z sześciu powiatów: chrzanowskiego, limanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego (ziemskiego), wielickiego oraz tarnowskiego i miasta Tarnowa (jeden plakat).

W 2013 roku uruchomiliśmy serwis internetowy, w którym wyniki badania prezentowane są za pomocą map i tabel. Serwis znajduje się pod adresem www.barometr.obserwatorium.wup-krakow.pl.

Wyniki  barometru:

 plakaty
dodatkowe publikacje
edycja 2014
"Barometr zawodów 2015"
Tendencje w zapotrzebowaniu na zawody
edycja 2013"Barometr zawodów 2014"----
edycja 2012"Barometr zawodów 2013""Barometr zawodów 2013"
edycja 2011"Barometr zawodów 2012""Barometr zawodów 2012"
edycja 2010"Barometr zawodów 2011""Barometr zawodów 2011"
edycja 2009 (pilotaż)
"Barometr zawodów 2010"  ----

 

Legenda do plakatów:

          Zawody deficytowe, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie znacznie przewyższać liczbę poszukujących zatrudnienia, co spowoduje, że osoby szukające pracy nie powinny mieć trudności z jej znalezieniem.

          Zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia.

          Zawody nadwyżkowe, czyli takie, w których liczba osób poszukujących pracy w nadchodzącym roku będzie znacznie przewyższać liczbę ofert i tym samym, znalezienie pracy w tych zawodach może być trudniejsze.

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry