Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

W badaniu gromadzimy informacje o:

  • polityce zatrudnieniowej przedsiębiorstw,
  • wykorzystywanych przez firmy metodach rekrutacji, trudnościach napotykanych przy pozyskiwaniu nowych pracowników oraz przyczynach tych trudności,
  • umiejętnościach posiadanych przez aktualnie zatrudnionych pracowników,
  • polityce szkoleniowej firm.

Na pytania ankieterów odpowiadają osoby najlepiej zorientowane w kwestiach kadrowych: kierownicy działów zajmujących się zatrudnieniem, specjaliści do spraw personalnych, właściciele, dyrektorowie lub prezesi. Próba jest losowana tak, by zapewnić reprezentację na poziomie podregionów oraz wielkości zatrudnienia firmy.

Badanie realizujemy na bazie metodologii oraz narzędzi wypracowanych w ramach projektu systemowego Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raporty z kolejnych edycji badania:

edycja 2014
NOWOŚĆ

Pracodawca - Rynek - Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014

streszczenie wyników

edycja 2013

Pracodawca - Rynek - Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2013 

streszczenie wyników

edycja 2012

Pracodawca - Rynek - Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2012

streszczenie wyników

edycja 2011

Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2011

streszczenie wyników

edycja 2010Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2010
edycja 2009
Pracodawca – Rynek – Pracownik. Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009
 

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry