Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Badania rynku Pracy i Edukacji

RSS

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych pokaże, jak kształtuje się kariera edukacyjno-zawodowa młodzieży kończącej naukę w małopolskich szkołach zawodowych.

Na jego podstawie identyfikujemy problemy, jakie napotykają absolwenci w zetknięciu z rynkiem pracy. Rezultaty pomogą zarówno szkołom przy uzupełnianiu oferty edukacyjnej, jak również przyszłym uczniom przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia.

Każda edycja badania składa się z dwóch etapów:

I. Zebranie wyczerpującej informacji o uczniach ostatnich klas szkół zawodowych (zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych, w tym szkół specjalnych).

W ramach badania uczniów gromadzimy następujące informacje: teleadresowe, na temat dostępu do Internetu i umiejętności posługiwania się nim, aktywności w zajęciach pozalekcyjnych, planów zawodowo-edukacyjnych oraz charakterystyk psychologicznych uczniów.

II. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych.

Na podstawie danych z pierwszego etapu, po roku, losujemy grupę absolwentów, których poddajemy badaniu właściwemu. Badanie pokaże ścieżkę kariery zawodowo-edukacyjnej młodzieży oraz odpowie na pytanie, czy szkoła wyposażyła ją w kwalifikacje i umiejętności, niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Sprawdzimy również zarobki absolwentów, czas poszukiwania pracy, zgodność wykonywanej pracy ze zdobytym wykształceniem, etc. Dzięki tym informacjom będzie można stwierdzić, jak absolwent radzi sobie po skończeniu szkoły.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia bierze pod uwagę wyniki badania losów absolwentów przy opiniowaniu wniosków o otwarcie nowych kierunków kształcenia. Dane wykorzystywane w formularzach dla Rady dostępne są tutaj.

Raporty z kolejnych edycji badania:

 wyniki
badania uczniów
wyniki
badania absolwentów
dodatkowe analizy 

edycja 2014-2016

Twój zawód. Twoja przyszłość? Ulotka z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2014/2015   

edycja 2013-2015

Twój zawód. Twoja przyszłość? Ulotka z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2013/2014   
edycja 2012-2014Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2012/2013

Zawodowy start. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2014

errata

ulotka (streszczenie wyników badania)

---------
edycja 2011-2013Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012

Zawodowy start. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2013

ulotka  (streszczenie wyników badania)

---------
edycja 2010-2012

Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2010/2011

Zawodowy start. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2012

ulotka (streszczenie wyników badania)

Przestrzenne uwarunkowania karier szkolnych i dalszych losów absolwentów

- broszura
- raport
- aneks do raportu

edycja 2009-2011
Twój zawód. Twoja przyszłość? Raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010
Zawodowy start. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2011

ulotka
(streszczenie wyników badania)

Absolwenci po czterech latach od skończenia szkoły

analizy zawodów

  • Wstecz
  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
  • Do góry